Vokal in Azerbaijan

Date: 26 March 1980

Siyahısı "mahnı"