בלוז in Israel

תאריך שחרור: 15 November 1960

שיר של רשימת