קלאסית in Israel

תאריך שחרור: 01 January 1957

שיר של רשימת