קובני in Israel

תאריך שחרור: 16 September 1997

שיר של רשימת