פולק in Israel

תאריך שחרור: 21 March 1969

שיר של רשימת