העם הגרמני in Israel

תאריך שחרור: 01 January 1975

שיר של רשימת