העם הגרמני in Israel

תאריך שחרור: 02 August 1999

שיר של רשימת