רוק in Israel

תאריך שחרור: 04 July 1969

שיר של רשימת