Kasam Ki Kasam Hai Kasam Se Humko Pyar Hai Sirf Tumse Kasam Ki Kasam Hai Kasam Se Humko Pyar Hai Sirf Tumse Kasam Ki Kasam Hai Kasam Se Humko Pyar Hai Sirf Tumse Kasam Ki Kasam Kasam Ki Kasam Kasam Ki Kasam Hai Kasam Se Kasam Ki Kasam Hai Kasam Se Humko Pyar Hai Sirf Tumse Kasam Ki Kasam Hai Kasam Se Humko Pyar Hai Sirf Tumse Kasam Ki Kasam Hai Kasam Se Humko Pyar Hai Sirf Tumse