Blues in Philippines

Petsa Ng Paglabas: 25 November 1977

Kanta ng Listahan