Brazilian in Philippines

Petsa Ng Paglabas: 01 January 1966

Kanta ng Listahan