Intsik in Philippines

Petsa Ng Paglabas: 19 July 1995

Kanta ng Listahan