Katutubong in Philippines

Petsa Ng Paglabas: 21 March 1969

Kanta ng Listahan