Binigkas Na Salita in Philippines

Petsa Ng Paglabas: 05 May 1987

Kanta ng Listahan